Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace jsou méně náročné na údržbu, než je tomu u klasických výsadeb. Lze toho dosáhnout díky znalosti daného stanoviště [...] a vlastností rostlin, jejich kombinací a technologií při zakládání a údržbě záhonů. Tento typ záhonů je více divoký a my Vám pomůžeme se v něm vyznat a vychutnat si jeho proměnlivost.

Kategorie: trvalky

www.trvalkovyatelier.cz