Při používání trvalek na veřejných je klíčové vycházet ze správného umístění a provozu na daném místě. [...] Jde nám o celkovou koncepci prostoru a návrh nejvhodnějších záhonů a společenstev. Uplatní se zde záhony od nejreprezentativnějších rabat po extenzivní květnaté porosty doplněné zplaněnými perenami.

Kategorie: trvalky

www.trvalkovyatelier.cz